Dobivanje novog ID broja na Teamviewer-u

U slučaju da ste klonirali čitav sistem sa instaliranim teamviewer-om  ili ste napravili distribuciju Linux-asa postavkama teamviewer-a desiti će vam se da će svi računari na kojima instalirate te sisteme imati isti ClientID. To je uredu sve dok se ne pokušate prikopčati na dva u isto vrijeme. Tada se najvjerovatnije nećete moći konektovati na jedan od njih.
Da bi ovo rješili trebate ući u home folder, ukljućiti opciju da vidite skrivene fajlove, pronaći folder ".teamviewer" i pobrisati sve u njemu.
Ako vam je ovo komplikovano možete to uraditi i tako što ćete ukomandnoj liniji ukucati:
 rm -r ~/.teamviewer

Kada kliknete ENTER sistem će pobrisati postavke Teamviewer-a i onda ćete moći ponovo upaliti Teamviewer koji će sada biti bez ClientID, sačekajte neko vrijeme (od sekunde do nekoliko minuta) da se pojavi ClientID i to je to.

Nema komentara:

Objavi komentar