Editovanje boot menija na Linux-u

Da bi editovali boot meni koji se pojavljuje na paljenju računara i na kojem možete odabrati koji operativni sistem , a ukoliko se koristi Linuxov GRUB za dizanje istema potrebno je editovati fajl grub.conf. Onse nalazi u folderu /boot/grub
Da bi ga editovali trebate imati root privilegije. Najkraći način da dođete do editovanja fajla je da pritisnete na tastaturi ALT-F2 pa onda ukucate u otvorenom prozoru:

Ako koristite LXDE okruženje (npr. u Lubuntu-u):
gksudo leafpad /boot/grub/grub.cfg

Ako koristite GNOME okruženje

gksudo gedit /boot/grub/grub.cfg


Ako koristite KDE okruženje (npr. Kubuntu-u)
kdesudo kate /boot/grub/grub.cfg

Ako ne znate koju koristite samo provjerite koji imate program koji sliči Windows-ovom notepad-u i  upišite njegovo ime umjesto leafpad u prvoj komandi iznad.


Ovo možete uraditi i tako što otvorite folder u file menadžeru, pa onda klinete na fajl, samo morate obratiti pažnju da nećete možći snimiti fajl ako niste pod root privilegijama.



Kada otvorite fajl grub.conf otvoriće vam se tekstualni fajl kojeg trebate editovati:


Prije svega snimite sebi negdje kopiju ovog fajla da možete ga vratiti ukoliko nešta zabrljate.
Zatim otiđite negdje blizu sredine fajla ili potrazite Serach alatom riječ "menuentry". Kada nađete tu riječ onda tražite sistem koji vas zanima. Ukoliko želite da pobrišete skroz neku stavku morate obrisati sve od menuentry pa do sljedeg znaka } (vitičasta zagrada). Ukoliko želite samo promijeniti ime sistema onda editujte samo dio između navodnika koji dolaze odmah iza riječi menuentry (selektirani dio na slici ispod). Taj dio se ispisuje u boot meniju. Kada editujete to samo snimite fajl i resetujte računar.


Procesuiranje (Resize,Crop, Convert...) i printanje više slika odjednom na Linux-u

Jedan od najboljih programa za procesuiranje slika na Linux-u sa grafičkim interfejsom zove se Phatch. Nalazi se u Ubuntu repositorijima tako da ga lahko možete instalirati ako upišete u Synaptic ili Ubuntu softwer centar ime "Phatch". Nakon što upišete , izlistat će vam dostupan program, i na vama je još da kliknete na instalaciju.
Preko konzole to je : sudo apt-get install phatch

Kada pokrenete program on izgleda ovako:


Kliknite n a zeleno plus dugme. Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod:

Lista opcija je ogromna.. ovdje smo potražili opciju scale (rotate)
Na slici smo odabrali opciju Scale koja je poznatija kao Resize i omogučava promjenu veličine slike ili više slika odjednom.
Kada odabere opciju otvori se prozor kao na slici ispod:


Kliknite na Tools , a zatim na Execute:

Kada jednom kliknete na Execute, program ce pitati dali ce snimiti, pa kada kazete ok, onda opet trebate kliknuti Execute da bi pokrenuli akciju. Onda će vam se otvoriti sljedeci prozor:


Na ovom prozoru Odaberite folder u kojem su slike klikom na "Browse Folder".

Budite samo oprezni sa opcijom "Overwrite existing images" jer ako nju uključite onda će vam nove slike prekopirati stare i onda ćete igubiti original. Zato je najbolje isključiti.

Kada kliknete Batch otvoriće vam se sljedeći prozor:


Sada kliknite samo na "Continue". I kada program završi procesuiranje slika prikazace vam poruku kao na slici ispod. Klikom na "Show images" otvoriti će vam folder u kojem su vaše procesurirane slike.


Kada zatvorite ovaj program vaše postavke su se snimile na desktop i možete istu akciju pokrenuti tako što kliknete na slikicu koja ima naziv akcije koju ste pokrenuli a onda odaberete da je pokrenete sa ovim programom. Prikaz opcija desnog klika kao i šta treba kliknuti prikazan je na slici ispod:

Kada se akcija otvori postupak jew dalje isti.

Printanje više slika odjednom


Za printanje više slika odjednom preporučujemo program "Shotwell", on također  postoji u Ubuntu listi paketa pa ga možete jednostavno instalirati pretragom paketa pod nazivom "shotwell".
Kada se instalira pojaviti će se u Stasrt->Graphic->Shotwell. Porenite ga i kliknite File pa Import. Odaberite folder u kojem su slike za print. Moguće je da se desi da kada kliknete OK da program stane sa radom, ali program ne stane sa radom nego se iza tog prozora pojavi drugi prozor na koji treba kliknuti "Import in place" pa će program nastaviti sa radom. Da bi vidjeli ovaj prozorčić pomakcite trenutni u desno ili lijevo.
Kada se importuju slike odaberite ih kao na slici:


Nakon ovoga kliknite Print, a u print prozoru klikinte na "Image Settings" , a zatim oznacite koliko slika printate na jedan papir. U prozoru ispod su oznaćene 4 slike po stranici.


Osvježavanje thumbnails slikica na file menadžeru u Linux-u

Ukoliko vam se dešava da kada neke slike obrišete , pa poslije druge zalijepite na isto mijesto sa istim imenom, ostanu umanjeni prikazi slikica (thumbnails) od starih slika što ste ih pobrisali sada ćemo vam reći kako da osvježite pregled.
Ovo se ne dešava samo u Linuxu, slična stvar je i u Windows-ima problem, a to je da kada jednom napravi umanjene slikice nekog fajla on ga sprema na određenu lokaciju sa koje uvijek učitava , te on neće primjetiti ako ste vi u međuvremenu fajl zamijenili sa nekim drugim ali pod istim imenom. Sistem zna da je pod tim imenom ona slikica koju je on ranije snimio i neće je osvježavati.
Da biste osvježili slikice morate obrisati folder ".thumbnails" u vašem home folderu.
To možete uraditi tako što ćete prvo omogučiti da vidite skrivene fajlove , a zatim nađete ovaj folder i onda pobrišete sve što ima u njemu.
Drugi način je da u konzoli ukucate komandu: rm -r ~/.thumbnails
Kada ovo završite sistem će ponovo napraviti osvježene thumbnails-e za svaku sliku. 

Pokretanje programa, akcija i mijenjanje postavki bez unosa šifre


U ovom tekstu ćemo vam objasniti najlake načine za ukidanje unosa šifre. Ovo se odnosi na Ubuntu bazirane distribucije.
Otvorite  Synaptic Package Manger , ukucajte policykit-desktop-privileges u search polje i kada se pojavi program, obilježite ga da se instalira i kliknite Apply... i to je to :)

Isto ovo možete uraditi i preko komandne linije tako što ukucate komandu:
 sudo apt-get install policykit-desktop-privileges
Nakon toga upišete šifru i to je to.
Ovaj program možete skinuti i sa ovog linka.

Kada instalirate program iznad moći ćete raditi osnovne radnje bez šifre, a one ne sigurnije će se opet morati otvarati sa šifrom.
Bez šifre ćete sad moći:
 • montirati i mapirati diskove
 • podešavati vrijeme i vremensku zonu
 • podešavati mrežu (ethernet, wirelles,adsl, vpn..)
 • nadogradnja postoječeg softvera
 • konfihuracija printera
Sve se ovo odnosi na korisnike koji imaju ulogu   "sudo" ili "admin".

























Ako želite više kontrole morate editovati sami policykit ili editovati fajl sudoers.

Uputvstva za editovanje suders-a možete pročitati na ovim linkovima:  link1 , link2 i link3.
Kako editovati policykit pročitajte na ovim linkovima: link1link2.

Na ovom prozoru ukucavate šifru da bi ste pristupili akciji com.ubuntu.pkexec.synaptic

Printanje na Linuxu bez drajvera

Ukoliko neki printer ne može nikako da radi na Linux-u, to možete riješiti tako što ćete imati jedan Windows računar koji će služiti kao printer server.
Nakon dosta googlanja i traženja rješenja našli smo rješenje. Prvobitno rješenje koje smo našli možete pročitati ovdje. Ali pošto je to bilo jako teško za konfigurisati i jako nestabilno , napravili smo našu verziju u C# programskom jeziku.
Naša verzija se zove NoLinuxDriver printer server i možete je skinuti ovdje.
Radi se o istom konceptu, samo je razlika što smo mi sve automatizovali.
Rješenje se zasniva na tome da na jednom Windows računaru budu instalirani svi drajveri za printere , Linux računar šalje na print dokument tako što ga polšalje Widnows računaru a on ga proslijedi printeru. Tako može raditi neograničen broj printera preko jednog Windows računara koji se ponaša kao printer server.



Kako instalirati printer server  na Windows-u.

 1. Instalirajte printere na Windows računar, može bilo koja verzija Windows-a koja podržava .NET 2.0 framework.
 2. Download-ujte program sa ove lokacije i otpakujte ga negdje.
 3. Instalirajte AFPL Ghostscript sa stranice http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
 4. Instalirajte GSview sa stranice http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ 
 5. Napravite kraticu od  PrinterLinuxServer.exe  i premjestite je u  Programs->Startup tako da se pokreće na pokretanju sistema.
 6. Napravite folder C:/printers
 7. Kliknite dva puta na PrinterLinuxServer.exe da ga pokrenete i onda kliknite "Refresh" na njemu.
 8. Uđite u folder C:/printers/ i kliknite desni klik na folder sa imenom vašeg printera.
 9. Kliknite Sharing i odaberite opcije da dijelite taj printer, odaberite i da "Everyone" ima permisije za čitanje i pisanje jer ako svi ne budu imali pravo da čitaju i pisaju sistem neće raditi.
 10. That is all for Windows :)
Na Linux mašini treba uraditi:

 1.  Download-ovat printer server sa ove lokacije i otpakovat negdje u home fodler kao npr: '/home/juser/printer' .
 2.  Otiđite u folder gdje ste otpakovali server , pa u folder "Linux" pa otvorite "auth" fajl. Upišite  u taj fajl vaš username, password i domainu.
 3. Otvorite install.sh fajl i promijenite ime vašeg printera (crvena boja) i IP adresu(roze obojeno) vašeg severa i ime dijeljenog foldera. #!/bin/bash
  cp adist5.ppd /usr/share/cups/model/
  cp winp /usr/lib/cups/backend/
  cp auth /usr/lib/cups/backend/
  chmod +x  /usr/lib/cups/backend/winp
  mkdir /var/spool/winp
  chmod 777  /var/spool/winp
  lpadmin -p minolta163 -E -v winp://192.168.1.8/minolta163 -m adist5.ppd
 4. Otvorite terminal.
 5. Otvorite folder u koji ste otpakovali server, pa u njemu folder "Linux", pa ukucajte  komndu: sudo bash install.sh
 6. Printisnite ALT-F2, upišite system-printer-config , pokrenite Test page.
 7. To je to.
Kako server radi:
Kada kliknete na print na Linux-u, winp će snimiti .ps fajl na dijeljeni  folder na windows-u sa imenom printera. Server će odmah prepoznati da je dodat fajl i preusmjerit će ga na printer. Na ekranu će vamse pojaviti terminal koji pokazuje izvršavanje komande printanja, a na print server-u će se pojaviti novi red  u log-u koji opisuje koja komanda se izvršila.
To izgleda ovako:

Na lijevoj strani je lista printera ,a na desnoj log koji govori koja se komanda izvršila.
Ostavite komentar ako imate pitanja.

Dobivanje novog ID broja na Teamviewer-u

U slučaju da ste klonirali čitav sistem sa instaliranim teamviewer-om  ili ste napravili distribuciju Linux-asa postavkama teamviewer-a desiti će vam se da će svi računari na kojima instalirate te sisteme imati isti ClientID. To je uredu sve dok se ne pokušate prikopčati na dva u isto vrijeme. Tada se najvjerovatnije nećete moći konektovati na jedan od njih.
Da bi ovo rješili trebate ući u home folder, ukljućiti opciju da vidite skrivene fajlove, pronaći folder ".teamviewer" i pobrisati sve u njemu.
Ako vam je ovo komplikovano možete to uraditi i tako što ćete ukomandnoj liniji ukucati:
 rm -r ~/.teamviewer

Kada kliknete ENTER sistem će pobrisati postavke Teamviewer-a i onda ćete moći ponovo upaliti Teamviewer koji će sada biti bez ClientID, sačekajte neko vrijeme (od sekunde do nekoliko minuta) da se pojavi ClientID i to je to.

Mapiranje i montiranje dijeljenih diskova na Linux-u

Dijeljenje mrežnih resursa na Linux-u obično ide preko samba protokola da bi se mogla održati veza sa Windows-ima. U ovoj komunikaciji zna biti mnogo problema koji se odnose večinom na nemogućnost pristupa, nemogućnost pisanja itd.
Dešava se također da kada otvorite neki dokument npr. u LibreOffice-u direktno sa dijeljenog foldera i kada ga snimite on se ne snimi na dijeljeni disk. Ukoliko vam se ovo desilo potražite promjene koje ste snimili tako što ćete kliknuti "Save as..." u programu u kojem ste radili i on će vas automatski preusmjeriti da snimite fajl u jedan privremeni folder u kojem je on snimio vaše promjene koje se nisu snimile. Sada jednostavno pogledate koji je to folder i kopirate lokaciju u neki fajl menađer  (Svako okruženje na Linux-u ima svoj fajl menađer: Nautilus(GNOME), Dolphin(KDE), PCmanFM(LXDE), Thunar(XFCE)...) i onda otvorite vaš fajl. 

Da se ovakvi i slični problemi ne bi dešavali trebate podesiti da se dijeljeni diskovi montiraju na dizanju sistema i to sa dozvolama za čitanje i pisanje. (read/write)
Ovako ste rješili ovaj problem dok ima dijeljenog diska i tog računara.

Prvo morate napraviti folder na koji ćete montirati vaš dijeljeni disk. Najbolje je da napravite folder u folderu "/media". To možete učiniti komandom u konzoli:
mkdir /media/dijeljenidisk

Onda upišite sljedeću komandu da probate da li radi montiranje diska:

sudo mount -t cifs -o username=myusername@domain, password=mypassord,file_mode=0777, dir_mode=0777 //10.1.0.120/serverdisk  /media/dijeljenidisk

Ako dijeljeni disk ne zahtjeva nikakva prava pristupa možete provati i sa ovom komandom:

sudo mount -t cifs  //10.102.10.4/userdata  /media/userdata

Parametri ,file_mode=0777, dir_mode=0777 služe za dodjeljivanje svih prava pristupa.
Morate promijeniti  myusername@domain u naziv vašeg korisničkog imena i domene i trebate promijeniti mypassord u vaš pasvord. Između parametara  koji su odvojeni zarezom ne smije biti praznih mjesta jer onda neće raditi komanda.
Promijenite //10.1.0.120/sharedfolder u naziv vašeg dijeljenog foldera na mreži, znači promijenite IP adresu servera i dijeljenog foldera.
Ako ne koristite Ubuntu Linux distribuciju onda ne trebate upisivati "sudo", već možete ući u root konzolni način rada.  


Ako radi montiranje onda otvorite fajl /etc/ftab sa root priovilegijama i dodajte sljedeću liniju. U ovim linijama ćete izmijeniti parametre da budu isti kao i u komandi za montiranje koju ste pokrenuli i koja radi.

//10.1.0.120/sharedfolder /media/dijeljenidisk cifs username=yourusername, password=yourpassword, file_mode=0777,dir_mode=0777

Snimite i zatvorite ovaj fajl i od sada će na svakom dizanju sistema dijeljeni disk biti montiran na /media/dijeljenidisk.

Ukoliko ovo ne radi onda možete komandu za montiranje koju ste istestirali da radi dodati da se pokreće na dizanju sistema. To ćete uraditi tako što ćete pod root privilegijama otvoriti fajl /etc/rc.local i dodati na kraj fajla vašu komandu za montiranje.

Ako ovo ne radi vjerovatno vam fale neki programi. Da bi sve ovo radilo trebaju na računaru biti instalirani paketi: samba, smbclient, cifs-utils (u večini slučajeva fali ovaj paket).

Pristup internetu i OpenVPN-u na Linux-u u isto vrijeme

Ako vam je potreban OpenVPN na Linux-u i ako vam se dešava da kada se konektujete na OpenVPN padne konekcija na internet ,ovo je rješenje:


Ovaj problem se ne dešava na svim Linux distribucijama, mi smo probali na Ubuntu 12.04 baziranim distribucijama.



 Da bi mogli pristupiti internetu dok ste prikopčani na OpenVPN uradite sljedece:

1.Ugasite OpenVPN ukoliko je uključen.
2. Pritisnite ALT-F2 i otvoriti će vam se prozor za unos komande
3. Upišite sljedeću komandu i pritisnite ENTER: nm-connection-editor
Pojaviće vam  se prozor kao na slici ispod:



4.Kliknite na  VPN, izaberite vašu VPNkonekciju i kliknite "Edit"
  Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod:



5.Kliknite "IPv4 Settings", pa onda kliknite "Routes..."
Otvoriće se prozor kao na slici ispod:

Edit routes , click on option "Use this connection for resource  on its network"

4.Kliknite "Use this connection for resource  on its network".
5.Kliknite "OK", i onda "Save".


Sada se probajte konektovati na OpenVPN. Trebalo bi sad da radi i internet i OpenVPN. Ukoliko je nestalo skroz konekcije na interent onda ste pogrešnu konekciju(najvjerovatnije ste editovali Wired konekciju umjesto VPN konekcije) odabrali prilikom podešavanja. Vratite kako je bilo pa pokušajte ponovo.