Mapiranje i montiranje dijeljenih diskova na Linux-u

Dijeljenje mrežnih resursa na Linux-u obično ide preko samba protokola da bi se mogla održati veza sa Windows-ima. U ovoj komunikaciji zna biti mnogo problema koji se odnose večinom na nemogućnost pristupa, nemogućnost pisanja itd.
Dešava se također da kada otvorite neki dokument npr. u LibreOffice-u direktno sa dijeljenog foldera i kada ga snimite on se ne snimi na dijeljeni disk. Ukoliko vam se ovo desilo potražite promjene koje ste snimili tako što ćete kliknuti "Save as..." u programu u kojem ste radili i on će vas automatski preusmjeriti da snimite fajl u jedan privremeni folder u kojem je on snimio vaše promjene koje se nisu snimile. Sada jednostavno pogledate koji je to folder i kopirate lokaciju u neki fajl menađer  (Svako okruženje na Linux-u ima svoj fajl menađer: Nautilus(GNOME), Dolphin(KDE), PCmanFM(LXDE), Thunar(XFCE)...) i onda otvorite vaš fajl. 

Da se ovakvi i slični problemi ne bi dešavali trebate podesiti da se dijeljeni diskovi montiraju na dizanju sistema i to sa dozvolama za čitanje i pisanje. (read/write)
Ovako ste rješili ovaj problem dok ima dijeljenog diska i tog računara.

Prvo morate napraviti folder na koji ćete montirati vaš dijeljeni disk. Najbolje je da napravite folder u folderu "/media". To možete učiniti komandom u konzoli:
mkdir /media/dijeljenidisk

Onda upišite sljedeću komandu da probate da li radi montiranje diska:

sudo mount -t cifs -o username=myusername@domain, password=mypassord,file_mode=0777, dir_mode=0777 //10.1.0.120/serverdisk  /media/dijeljenidisk

Ako dijeljeni disk ne zahtjeva nikakva prava pristupa možete provati i sa ovom komandom:

sudo mount -t cifs  //10.102.10.4/userdata  /media/userdata

Parametri ,file_mode=0777, dir_mode=0777 služe za dodjeljivanje svih prava pristupa.
Morate promijeniti  myusername@domain u naziv vašeg korisničkog imena i domene i trebate promijeniti mypassord u vaš pasvord. Između parametara  koji su odvojeni zarezom ne smije biti praznih mjesta jer onda neće raditi komanda.
Promijenite //10.1.0.120/sharedfolder u naziv vašeg dijeljenog foldera na mreži, znači promijenite IP adresu servera i dijeljenog foldera.
Ako ne koristite Ubuntu Linux distribuciju onda ne trebate upisivati "sudo", već možete ući u root konzolni način rada.  


Ako radi montiranje onda otvorite fajl /etc/ftab sa root priovilegijama i dodajte sljedeću liniju. U ovim linijama ćete izmijeniti parametre da budu isti kao i u komandi za montiranje koju ste pokrenuli i koja radi.

//10.1.0.120/sharedfolder /media/dijeljenidisk cifs username=yourusername, password=yourpassword, file_mode=0777,dir_mode=0777

Snimite i zatvorite ovaj fajl i od sada će na svakom dizanju sistema dijeljeni disk biti montiran na /media/dijeljenidisk.

Ukoliko ovo ne radi onda možete komandu za montiranje koju ste istestirali da radi dodati da se pokreće na dizanju sistema. To ćete uraditi tako što ćete pod root privilegijama otvoriti fajl /etc/rc.local i dodati na kraj fajla vašu komandu za montiranje.

Ako ovo ne radi vjerovatno vam fale neki programi. Da bi sve ovo radilo trebaju na računaru biti instalirani paketi: samba, smbclient, cifs-utils (u večini slučajeva fali ovaj paket).

Nema komentara:

Objavi komentar